SEBEN AYŞE DAYI

Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. Aldığı başarı bursuyla İngilizce Antropoloji bölümünde yüksek lisans yaparak eğitim hayatına devam etti. Uzmanlaştığı iki alanda da eğitimle ilgili çalışmalar yürüttü. Radikal Gazetesi eğitim departmanında Umay Aktaş ile bir dönem staj yapma şansı buldu. Sonrasında okulun yayın organlarında eğitim ve kültür-sanat alanlarında pek çok haber yaptı.

Antropoloji bölümünde yüksek lisans programına başladığı sene alternatif eğitim ve Reggio Emilia yaklaşımıyla tanıştı. İki sene boyunca farklı okullarda Reggio Emillia felsefesi ve “çocuk ve engellilik algısı” üzerine farkındalık çalışmaları yürüttü. Yüksek lisans derslerinin bitmesiyle tez aşamasına geçti ve iş yaşamına ara verdi. Tezi için “Türkiye’de alternatif eğitim uygulayan okul kültürleri” konusunu seçti. “Başka Bir Okul Mümkün Derneği” içinde kurulan “Mutlu Keçi İlkokulu”’nda altı aylık bir alan araştırması yaptı. Ayrıca 2017 Haziran ayında İtalya’da Loris Malaguzzi International Centre 4th International Summer School’a katıldı.

2018 yılında Serim Yarar ve Hale Yıldız öncülüğünde Erişilebilir Her Şey’i kurdular. Erişilebilir Her Şey içinde pek çok farklı sektörden kurum, marka ve etkinliğe erişilebilirlik anlamında danışmanlık vererek büyümeye devam ediyorlar. Eş zamanlı olarak İstanbul Havalimanı’na Müşteri Deneyimi ekibinde “Erişilebilir Havalimanı” projesine katkı sağlıyor.

back to top