ASLI ALPAR

’87, Ankara doğumlu. Sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz bir dünya için çiziyor.

back to top