#HAKLARINAsahipçık

“Marjinalleştirilmiş bir grup olarak kadınlar, mevcut iktidar ilişkilerini dönüştürmek istiyorlarsa birbirleriyle iletişim kurmak, birbirlerinin sesini duymak, birbirleri hakkında bilgi sahibi olmak ve ittifaklar oluşturmak zorundadırlar.” – FATMAGÜL BERKTAY

Toplumsal cinsiyet adaletsizliği kadının beden haklarına nasıl etki ediyor? “Kadın bedeni” etrafındaki tartışmalar kürtaj üzerinde yoğunlaşırken, üreme ve beden sağlığına dair daha geniş meseleler neden gündeme gelmiyor? Kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadele mekanizmalarında nasıl genişletilebilir? Feminist örgütlenmeye inanan bir avukatla olan Tuğba Tüfek Türkan’la kadınların bedenleri üzerinde söz sahibi olma hakkını da koruyan ve 2021 Mart’ında Türkiye’nin tek taraflı olarak çekildiği İstanbul Sözleşmesi’ne nasıl sahip çıkabileceğimizi tartışacağız.

back to top