#ERİŞİLEBİLİRLİĞEsahipçık

“Haftada bir iki kez hobi olarak rögar kapaklarına takılıp düşüyorum.” – SEBEN AYŞE DAYI

Engelli mi, engellenen mi?

Engellenen birey, sosyal / toplumsal mekanizmaların erişilebilirlik düzenlemelerini uygulamaması sonucu, bilgiye, eğitime, politikaya, hukuki haklara vb. ulaşamayan fiziksel, duyusal, bilişsel ve ruhsal farklılığa sahip bireydir. Erişilebilirlik, herhangi bir ürünün, içeriğin, servisin, hizmetin, dijital ve fiziksel alanda yapılan iletişim çalışmalarının engelliler ve yaşlılar dahil olmak üzere herkes tarafından anlaşılabilir, ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasıdır.

“Erişilebilir Her Şey” girişiminin kurucularından Seben Ayşe Dayı ile engellenen bir birey olarak erişilebilir dünya hakkında konuşacağız.

back to top